Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru DETERLIFE SRL.

Prin urmare, ne ocupăm cu grijă de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv (UE) Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale clienților și furnizorilor noștri, existenți sau potențiali, ale reprezentanților legali sau convenționali ai acestora, ale altor persoane care ne contactează sau care ne vizitează, salariați sau potențiali angajați și se aplică datelor colectate inclusiv prin intermediul site-ului nostru, www.deterlife.ro precum și la toate celelalte date personale pe care le colectăm prin e-mail sau off-line.

Politica de confidențialitate descrie:

• scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal
• temeiul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru aceste scopuri
• categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și le procesăm
• durata prelucrării acestor date
• drepturile dumneavoastră ca subiecți ai prelucrărilor de date cu caracter personal (persoana vizată) și modul în care le puteți exercita
• cui am putea divulga datele dumneavoastră personale

Scopuri și temeiuri pentru prelucrare și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În contextul interacțiunii cu Deterlife SRL, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi supus activităților de procesare a datelor cu caracter personal pe care le efectuăm. Astfel, utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți client al Deterlife SRL.

1.1. Comunicarea cu tine

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în ceea ce privește solicitările dumneavoastră și orice alte aspecte relevante legate de derularea relației de afaceri. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de executarea contractului dintre noi.

1.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații, către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.

1.3. Trimitere buletine informative

De asemenea, este posibil să utilizăm datele de contact pentru a să vă furniza, în format electronic, buletinele noastre informative referitoare la produsele și serviciile noastre, in cazul in care v-ați exprimat expres consimțământul pentru o astfel de prelucrare.
Puteți oricând să vă retrageți consimțământul exprimând astfel opțiunea dumneavoastră de a nu primi informarile nostre în viitor prin transmiterea unui e-mail la adresa office@deterlife.ro
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de către dumneavoastră, fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Deterlife SRL, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

2. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui client al Deterlife SRL.

2.1. Comunicarea cu tine

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul de a comunica cu dumneavoastră, in calitatea de reprezentant sau angajat al unui client de-al nostru, atunci cand comunicarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate in relatia cu clientul nostru. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră personale in scop de marketing, atunci cand dorim sa promovam sau să oferim noi produse sau servicii catre clientul nostru, al cărui reprezentant sau angajat, sunteti, caz in care va putem transmite comunicari comerciale adresate companiei pe care o reprezentati.

2.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele date dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de către dumneavoastră, fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Deterlife SRL, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

3. Dacă sunteți furnizor al Deterlife SRL

3.1. Comunicarea cu tine

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul de a comunica cu dumneavoastră, in calitatea de furnizor al Deterlife, atunci cand comunicarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul dintre noi. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de executarea contractului.

3.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații, către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt: numele, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

4. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui furnizor al Deterlife

4.1. Comunicarea cu tine

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul de a comunica cu dumneavoastră, in calitatea de reprezentant sau angajat al unui furnizor de-al nostru, atunci cand comunicarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate asumate prin contractul încheiat cu furnizorul nostru. În acest caz ne bazăm pe interesul legitim de a ne asigura că relația cu furnizorul pe care îl reprezentați este realizată în mod adecvat.

4.2. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să procesăm unele date dintre datele dumneavoastră în contextul furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale.
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de către dumneavoastră, fie de către furnizor. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Deterlife Srl, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

5. Dacă sunteți un potențial partener de afaceri sau persoană de contact sau reprezentantul unui potențial client sau furnizor al Deterlife SRL

5.1. Comunicarea cu tine

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal atunci cand dorim sa promovăm sau oferim produse sau servicii sau servicii catre compania al carui reprezentant sau angajat, sunteti, caz in care va putem transmite comunicari comerciale adresate companiei pe care o reprezentati. De asemenea, vom putea prelucra dumneavoastră cu caracter personal in scopul de a comunica cu dvs., in procesul incheierii unui contract cu compania al carui reprezentant, sau angajat sunteti (daca aveti atributii in acest sens), atunci cand aceasta doreste sa achizitioneze produsele sau serviciile noastre noi dorin să achiziționăm produsele sau serviciile oferite de aceasta.
În acest caz ne bazăm pe interesul nostru legitim de a promova sau oferi produse si servicii către sau de a solicta produse și servicii de la compania al carei reprezentant sau angajat, sunteti, caz in care in comunicarea comerciala cu aceasta companie ne adresăm dumneavoastră in calitate de reprezentant, angajat, colaborator al acesteia respectiv interesul nostru legitim de a comunica cu dvs. in calitatea dvs. de reprezentant sau angajat al companiei, in procesul de incheiere a unui contract cu aceasta.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general: numele, poziția, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Deterlife SRL, de obicei de către dumneavoastră, și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate

6. Dacă sunteți un solicitant de locuri de muncă:

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru evaluarea calificărilor solicitanților pentru o poziție în Deterlife SRL. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul nostru legitim.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră vă sunt: numele, poșta electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detaliile de educație și instruire, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza către noi și care sunt necesare îndeplinirii scopurilor mai sus menționate.

7. Dacă sunteți un utilizator al site-ului nostru de Internet

Noi folosim datele personale pe care le colectăm de la tine, atunci când vizitați site-ul nostru de internet, office@deterlife.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acesteia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul nostru internet.

Furnizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care anumite date cu caracter personal vă sunt solicitate direct, în scopurile menționate mai sus, vă rugăm să ni le furnizați în mod corect și complet, în caz contrar existând posibilitatea derulării necorespunzătoare a relațiilor dintre noi.
Dacă furnizați către Deterlife SRL datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să vă asigurați anterior de legalitatea unei asemnea divulgări și le comunicați, în prealabil, modul în care Deterlife SRL intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Divulgarea datelor dumneavoastră personale Ca regulă generală, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.

Durata prelucrării

Intenționăm să vă păstrăm datele cu caracter personal pe durata contractului/acordului dintre noi, precum și ulterior, conform politicilor noastre interne și obligațiilor legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în cadrul unui contract/acord. aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru ca să atingă scopul colectării de date preconizate.
Drepturile tale


În calitate de persoană vizată, „GDPR” vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt inexacte;
dreptul la ștergere – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
dreptul la restricționarea prelucrării – permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe);
dreptul la opoziție – permițându-vă să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale care vă privesc pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi prin depunerea către noi a unei cererei scrise, la adresa Reghin, strada Ierbusului nr.13-15, prin e-mail, la adresa office@deterlife.ro sau telefonic la numărul 0265.525.222.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție, în cel mai scurt timp posibil și să ne adresați orice întrebări ați putea avea.

Versiuni la această politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 25 mai 2018.